Krav på skriftlighet

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud. Du är endast betalningsskyldig för produkter om du har gjort en skriftlig bekräftelse. (exempelvis ett kryss i en kryssruta eller svar på mejl räcker!)

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Om samtalet på något sätt sker på ditt initiativ faller det utanför tillämpningsområdet.

https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/olika-kopsituationer/telefonforsaljning/krav-pa-skriftlighet/

Dark Patterns: When Companies Use Design to Manipulate You

“Dark patterns” are designs that deliberately trick you into doing what a company wants. This can take all kinds of forms, from MoviePass not canceling people’s accounts to installers putting crapware on your machine.

-/-

at one point even closing the window offering the update would prompt the installation. A lot of people ended up accidentally installing Windows 10 because of this one, which makes sense: it was almost impossible to tell how to opt out.

https://www.howtogeek.com/363484/dark-patterns-when-companies-use-design-to-manipulate-you/

”VD-bedrägerier” för dummies

Det här inlägget är avsett för att bringa klarhet i det som kanske lite vilseledande kommit att kallas vd-bedrägerier i Sverige. Anledningen till att det kanske är att se som vilseledande är för att det inte alls behöver vara vd:n som används för bedrägeriet. Därför är det engelska uttrycket BEC, ”Business Email Compromise” mer beskrivande, då ”alla” olika roller på ett företag kan användas för ”vd-bedrägerier”

Vd-bedrägerier för dummies

FBI: BUSINESS E-MAIL COMPROMISE: THE 3.1 BILLION DOLLAR SCAM

BEC is defined as a sophisticated scam targeting businesses working with foreign suppliers and/or businesses that regularly perform wire transfer payments. The scam is carried out by compromising legitimate business e-mail accounts through social engineering or computer intrusion techniques to conduct unauthorized transfers of funds.

Most victims report using wire transfers as a common method of transferring funds for business purposes

https://www.ic3.gov/media/2016/160614.aspx