Expertgrupp varnar: Stora risker med känsliga data i molntjänster

<…> – Vi anser att det i juridisk mening måste (ses) som ett röjande om en molntjänst används för behandling av uppgifter som är sekretessreglerade, och om molntjänsten ägs av ett utländskt företag där detta lands rättsordning ålägger företaget att under vissa förhållanden överlämna viss information till det landets myndigheter, säger Johan Bålman.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710293/

Nya larmet: Microsoft samlar in mängder av användardata från Office 365 – i hemlighet

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710433/microsoft-spionerar-office-365

’Grand theft internet’; Googles web traffic hijacked and routed through Russia and China

People’s connections in the US to Google – including its cloud, YouTube, and other websites – were suddenly rerouted through Russia and into China in a textbook Border Gateway Protocol (BGP) hijack.

That means folks in Texas, California, Ohio, and so on, firing up their browsers and software to connect to Google and its services were instead meandering through systems in Russia and China, and not reaching servers belonging to the Silicon Valley giant. Netizens outside of America may also have been affected.

https://www.theregister.co.uk/2018/11/13/google_russia_routing/

Swedish Public Healthcare Portal ”1177” is sending your symptoms to Google

Rick Falkvinge, Feb 18, 2018

The Swedish Public Healthcare portal 1177 — named so for historical reasons, since that is the Swedish “Dial-a-Nurse” phone number — is sending all your searches for embarrassing symptoms and sensitive medications to Google. Not as part of the search, ironically enough; it’s being sent to Google as part of Google Analytics, as seen in the screenshot below:

Läs mer