ID-kapning

Håll koll på dina id-handlingar och var noga med vem du ger känsliga uppgifter till. I vårt digitala samhälle är det viktigare än någonsin att vara mån om och jobba förebyggande mot id-kapning.

Tecken på att du kan ha blivit utsatt

  • Du får fakturor på olika varor som du inte har beställt
  • Mobilabonnemang tecknas i ditt namn
  • Du får en kopia på en kreditupplysning i ditt namn
  • Post saknas eller ingen post överhuvudtaget
Läs mer

EVIL TWIN ATTACK

I korthet sätter busen upp en kopia av WiFi-nätverket. När en enhet råkar ansluta till tvillingnätet har busen alla möjligheter att be dig logga på nätverket (igen) men syftet är bara att få dina kredentialer. Till att börja med..!

Tänk till en extra gång om något som brukar fungera inte längre uppträder som det borde. Speciellt om du ombeds ange lösenord.

Läs mer

The Biggest “Small” Personal Digital Security Mistakes

Let’s briefly discuss five commonly-forgotten security best practices, and explore the potential real-life impact on our personal security if we neglect to perform them.

  • Home Router Security
  • Multi-Factor Authentication on Email
  • Multi-Factor Authentication on Apple ID and Microsoft Accounts
  • Facebook Authentication and Privacy
  • Always Lie On Security Questions

Skydda er information i DNS

Angriparen börjar med att komma över användaruppgifter på ett eller annat sätt som går till det konto som används för att göra ändringar i DNS-poster. <…>

Omedelbara åtgärder krävs för att hantera de betydande och överhängande riskerna i offentlig förvaltning och samhällsviktiga tjänster. Informationssystem som hanteras i sådan verksamhet måste skyddas från risker med manipulering. Obehörig DNS-aktivitet samt obehöriga certifikat gällande deras domännamn ska upptäckas och förhindras.

Läs mer

Facial recognition: It’s time for action

 |   Brad Smith – President

In July, we shared our views about the need for government regulation and responsible industry measures to address advancing facial recognition technology. As we discussed, this technology brings important and even exciting societal benefits but also the potential for abuse.<…>

In particular, we don’t believe that the world will be best served by a commercial race to the bottom, with tech companies forced to choose between social responsibility and market success

Läs mer

En upphandling gjord med halvöppna ögon

Fackförvaltningen Intraservice kan ha köpt dyra tjänster av Microsoft som riskerar att röja känslig information från Göteborgs stad. Problemet är sannolikt större då många andra svenska kommuner har upphandlat molntjänster som inte är säkerhetsmässigt tillförlitliga. <…>

Anlitar man ett utländskt företag som tillhandahåller molntjänster, vilket i Göteborgs Stads fall är amerikanska Microsoft, är det liktydigt med att sekretessbelagda uppgifter ”får anses vara röjda”. Läs mer