Kategori Molntjänster

Röjande och molntjänster [i juridisk mening måste ses som ett röjande om en molntjänst används]

eSams juridiska expertgrupp har tagit fram ett rättsligt uttalande om röjande och molntjänster. I uttalandet beskriver de sin tolkning av gällande rätt i frågan. Expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs. Läs mer

Facebook’s latest privacy scandal: The private photos of millions of users were accidentally shared with 1,500 apps

  • Facebook said it found a bug that gave as many as 1,500 third-party apps access to the unposted Facebook photos of up to 6.8 million users.
  • The affected pictures include those posted on Facebook Stories and Facebook Marketplace, as well as those that were uploaded but never shared, Facebook said.
  • ”We’re sorry this happened,” Facebook said in a statement.

Läs mer

Stora problem med Office 365 i Europa – användare kan inte logga in

Det har varit stora problem att logga in på Microsofts molnplattform Office 365 under måndagsförmiddagen (26 nov 2018).

Microsoft skriver själva i en status med titeln ”Går inte att logga in på Microsoft 365”: ”De som påverkas använder multifaktorsautentisering, MFA.”. De skriver vidare att användare inte kan använda självbetjäningstjänsten för att återställa lösenord.

Microsoft uppger vidare i det korta meddelandet att de håller på och undersöker problemet.

De regioner som drabbas av det här är Europa, Mellanöstern och Afrika samt Asien. Läs mer

Dutch government report says Microsoft Office telemetry collection breaks GDPR

Microsoft pledges to address issues; has already released a ”zero exhaust” Office telemetry setting.

The telemetry data collection mechanism used by Microsoft Office breaks the EU General Data Protection Regulation (GDPR), Dutch authorities said yesterday in a report.

The report raises eight issues that investigators found in ProPlus subscriptions of Office 2016 and Office 365, but also with the web-based version of Office 365.

https://www.zdnet.com/article/dutch-government-report-says-microsoft-office-telemetry-collection-breaks-gdpr/

Expertgrupp varnar: Stora risker med känsliga data i molntjänster

<…> – Vi anser att det i juridisk mening måste (ses) som ett röjande om en molntjänst används för behandling av uppgifter som är sekretessreglerade, och om molntjänsten ägs av ett utländskt företag där detta lands rättsordning ålägger företaget att under vissa förhållanden överlämna viss information till det landets myndigheter, säger Johan Bålman.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710293/

Nya larmet: Microsoft samlar in mängder av användardata från Office 365 – i hemlighet

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710433/microsoft-spionerar-office-365

Vändningen: Göteborgs stad ger grönt ljus till Office 365 – även för känsliga data

Det har varit många turer kring Göteborgs stads utrullning av Office 365 sedan beslutet togs 2016. Hela utrullningen pausades för ganska precis ett år sedan, då stadsjuristen gjorde den juridiska bedömningen att sekretessbelagd information rent teoretiskt kan anses vara röjd så snart en tredje part har teknisk möjlighet att komma åt den. Känsliga uppgifter riskerade helt enkelt att betraktas som röjda om de lämnades över till Microsoft.

Därefter har utrullningen dragit igång igen – och avtalet förnyades i våras. Detta trots att grundproblemen med röjda uppgifter inte ansetts lösta. -/-

Det råder grönt ljus för Office 365 men inte automatiskt för användningen, skulle man kunna säga.

’Grand theft internet’; Googles web traffic hijacked and routed through Russia and China

People’s connections in the US to Google – including its cloud, YouTube, and other websites – were suddenly rerouted through Russia and into China in a textbook Border Gateway Protocol (BGP) hijack.

That means folks in Texas, California, Ohio, and so on, firing up their browsers and software to connect to Google and its services were instead meandering through systems in Russia and China, and not reaching servers belonging to the Silicon Valley giant. Netizens outside of America may also have been affected.

https://www.theregister.co.uk/2018/11/13/google_russia_routing/

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster

Expertgruppen anser att det i juridisk mening måste ses som ett röjande om en molntjänst används för behandling av uppgifter som är sekretessreglerade, och om molntjänsten ägs av ett utländskt företag där detta lands rättsordning ålägger företaget att under vissa förhållanden överlämna viss information till det landets myndigheter.

http://esamverka.se/download/18.290a0225166bfafb714c0c7a/1542007824143/eSam%20-%20Ra%CC%88ttsligt%20uttalande%20om%20ro%CC%88jande%20och%20molntj%C3%A4nster.pdf

http://esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/rojande-och-molntjanster.html