”Betrayed by an app she had never heard of” – How TrueCaller is endangering journalists

En journalist på arbetsresa köper ett lokalt sim-kort och ringer anonymt ända tills en uppringd, journalisten ovetande, registrerar henne i TrueCaller.
TrueCaller skulle kunna bistå genom att SMS’a registreringen till den som blivit registrerad och därmed få möjlighet till mer korrekt data samtidigt som man skulle kunna informera om hur man avregistrerar sig.
Intresset därtill förefaller dock svalt.

https://www.privacyinternational.org/case-study/2997/betrayed-app-she-had-never-heard-how-truecaller-endangering-journalists

Swedish Public Healthcare Portal ”1177” is sending your symptoms to Google

Rick Falkvinge, Feb 18, 2018

The Swedish Public Healthcare portal 1177 — named so for historical reasons, since that is the Swedish “Dial-a-Nurse” phone number — is sending all your searches for embarrassing symptoms and sensitive medications to Google. Not as part of the search, ironically enough; it’s being sent to Google as part of Google Analytics, as seen in the screenshot below:

Läs mer