Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt. DISA finns tillgänglig på webben eller som fristående version.

Syftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet. 

Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal. DISA kombinerar film, text och frågor som berör de olika områdena. Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra. DISA innehåller tio olika avsnitt som berör olika områden inom informationssäkerhet:

  • Lösenord
  • Mobila enheter
  • Skadlig kod
  • Sociala medier
  • E-post
  • Säkerhetskopiering
  • Spårbarhet och loggning
  • Smarta telefoner
  • Surfplattor
  • Säkert beteende 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Stod-inom-informationssakerhet/DISA–utbildning-informationssakerhet/

bosinus

Kommentarer inaktiverade.