Ny version av handbok om informationspåverkan

Ny version av handbok om informationspåverkan

Vår regering har bestämt att myndigheter ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer. MSB arbetar därför sedan 2014 aktivt med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan. En viktig del i detta arbete är att genom kunskapsspridning skapa medvetenhet i samhället om informationspåverkan. MSB lanserar därför en ny version av handboken och kommer under våren att utbilda personal vid de bevakningsansvariga myndigheterna i användandet av handboken.

Handboken består av tre huvudsakliga delar och utgår från kommunikatörens roll och perspektiv:

Medvetenhet:
Vad är informationspåverkan, hur används sårbarheter för att påverka samt hur vet jag när och om min organisation är utsatt?

Identifiera:
Vad är syftet med informationspåverkan, vilka är de huvudsakliga teknikerna som används och hur hänger dessa komponenter ihop?

Möta:
Hur arbetar jag förebyggande i min organisation, hur väljer jag rätt metod för att möta påverkan och hur tillvaratar organisationen erfarenheterna av att vara utsatt?

bosinus

Kommentarer inaktiverade.