50 miljoner Euro utdöms mot Google för brott mot GDPR

50 miljoner Euro utdöms mot Google för brott mot GDPR

Den 21 januari i år utfärdade den franska tillsynsmyndigheten (CNIL) administrativa sanktionsavgifter på 50 miljoner Euro mot Google LLC. Det är det hittills högst utdömda beloppet sedan GDPR trädde ikraft den 25 maj 2018.

Beslutet är en följd av två klagomål som inkommit till myndigheten från None of Your Business (NOYB) och La Quadrature du Net. Båda organisationerna är ideella föreningar som värnar om konsumenters rättigheter och skydd på nätet. Klagomålen handlade om hur Google samlar in och använder platsdata (lokaliseringsuppgifter) från användare av Android-telefoner i Frankrike. <…>

Slutsatsen man kan dra (av ovanstående) är att det inte alltid är uppenbart vilken tillsynsmyndighet som är ansvarig. Det visade sig att det är fullt möjligt att flera ansvariga tillsynsmyndigheter hävdar behörighet för olika behandlingsaktiviteter inom samma företagskoncern. Det är särskilt viktigt att ha klart för sig vilken myndighet som är ansvarig eftersom personuppgiftsincidenter ska anmälas till rätt tillsynsmyndighet inom 72 timmar. Det är med andra ord läge att utreda frågan om tillsynsansvaret innan incidenten inträffar.

https://blogg.knowit.se/security/50-miljoner-euro-utdöms-mot-google-för-brott-mot-gdpr

bosinus

Kommentarer inaktiverade.