Köpte oanvändbar IT-tjänst för miljoner

Köpte oanvändbar IT-tjänst för miljoner

Region Skåne har tecknat ett treårigt IT-avtal för en tjänst som inte går att använda. Planen var att lagra känslig information i en så kallad molntjänst. <…> I korthet betyder molntjänster att information blir åtkomlig över internet. 

Jan Svensson berättar att han fick underlag som tycks ha stretat åt olika håll. En uppfattning som han delgavs var att avtalet innebar en risk att känslig information skulle kunna bli röjd. En annan uppfattning var att det inte innebar någon risk.

Jan Svensson hade övertygats av det senare alternativet.

Men allt eftersom avtalet skulle förverkligas kom han på andra tankar.

Det var flera faktorer som ledde fram till att han beslöt att trycka på stoppknappen. En avgörande faktor var skandalen kring Transportstyrelsen. Dess generaldirektör överlät hanteringen av körkorsregistret till ett företag utomlands vars personal inte säkerhetsklassats.

<..>

Information om sjukvårdens IT-system är extremt känslig.

– Världen vi hade före Transportstyrelsen förändrades ganska drastiskt om man tittar på informationssäkerheten. Helt plötsligt var fokus flyttat ganska dramatiskt när det hände, säger Jan Svensson.

Han beskriver det som ett pågående skeende där förutsättningarna hastigt förändrats.

https://www.expressen.se/kvallsposten/region-skane-kopte-in-it-tjanst-for-miljoner-gar-inte-att-anvanda/

bosinus

Kommentarer inaktiverade.