Röjande och molntjänster [i juridisk mening måste ses som ett röjande om en molntjänst används]

Röjande och molntjänster [i juridisk mening måste ses som ett röjande om en molntjänst används]

eSams juridiska expertgrupp har tagit fram ett rättsligt uttalande om röjande och molntjänster. I uttalandet beskriver de sin tolkning av gällande rätt i frågan. Expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs.

Exertgruppen anser att det i juridisk mening måste ses som ett röjande om en molntjänst används för behandling av uppgifter som är sekretessreglerade, och om molntjänsten ägs av ett utländskt företag där detta lands rättsordning ålägger företaget att under vissa förhållanden överlämna viss information till det landets myndigheter.

http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/rattsliga-uttalanden/rojande-och-molntjanster.html

bosinus

Kommentarer inaktiverade.