Ett gott uppsåt skyddar inte sekretessbelagda uppgifter

Ett gott uppsåt skyddar inte sekretessbelagda uppgifter

Problemet är inte att Microsoft skulle ha ont uppsåt, eller att åtkomstmöjligheten faktiskt har missbrukats historiskt. Problemet är att sekretessbelagda uppgifter utsätts för risken att hamna i orätta händer i samma ögonblick som de hanteras av ett system där en obehörig kan skapa sig åtkomst till uppgifterna. Utländska myndigheter är obehöriga att ta del av sekretessbelagda uppgifter (OSL 8 Kap 3§).

Problemet är att utländska myndigheter har förmåga att tvinga fram tillgång till informationen. Det innebär att det inte är förenligt med svensk lag att hantera sekretessbelagd information i en sådan tjänst.

Tyvärr Microsoft – att en leverantör av de ifrågasatta tjänsterna påstår något annat kommer inte som en överraskning, men blir inte mer rätt för det. Inte heller spelar det någon roll om datacentret ligger i Sverige – om det lyder under CLOUD act är det obrukbart för sekretessbelagd information.

https://www.linkedin.com/pulse/ett-gott-upps%C3%A5t-skyddar-inte-sekretessbelagda-jonas-dellenvall

bosinus

Kommentarer inaktiverade.