UPPHOVSRÖTA & UTPRESSNINGSBREV: Samma person bakom både breven och bevisen