Vändningen: Göteborgs stad ger grönt ljus till Office 365 – även för känsliga data

Vändningen: Göteborgs stad ger grönt ljus till Office 365 – även för känsliga data

Det har varit många turer kring Göteborgs stads utrullning av Office 365 sedan beslutet togs 2016. Hela utrullningen pausades för ganska precis ett år sedan, då stadsjuristen gjorde den juridiska bedömningen att sekretessbelagd information rent teoretiskt kan anses vara röjd så snart en tredje part har teknisk möjlighet att komma åt den. Känsliga uppgifter riskerade helt enkelt att betraktas som röjda om de lämnades över till Microsoft.

Därefter har utrullningen dragit igång igen – och avtalet förnyades i våras. Detta trots att grundproblemen med röjda uppgifter inte ansetts lösta. -/-

Det råder grönt ljus för Office 365 men inte automatiskt för användningen, skulle man kunna säga.

bosinus

Kommentarer inaktiverade.