eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

Molntjänster innebär stora fördelar, och utvecklingen går mot att det inom en snar framtid blir svårt att hitta andra bra alternativ. Så är redan fallet för till exempel kontorstjänster för e-post med mera. Samtidigt är det känt att dagens molntjänster i praktiken inte är fullt ut förenliga med den lagstiftning som finns för det offentliga vad gäller till exempel informationssäkerhet och sekretess. -/-

eSams juridiska expertgrupp bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade* uppgifter röjs. -/-

– Tills vidare rekommenderar vi våra medlemmar som planerar att lägga information i en molntjänst att mot bakgrund av vår rättsliga bedömning noggrant analysera vilken typ av information det rör sig om och göra nödvändiga risk- och konsekvensanalyser

http://esamverka.se/nyheter/nyheter/2018-11-12-esam-ser-risker-med-molntjanster-i-offentlig-sektor.html

 

Läs mer

Ta del av det rättliga uttalandet:

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster

Använd den checklista som eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram:

Checklista inför beslut om molntjänster i offentlig sektor

Läs mer om förstudien Webbaserat kontorsstöd som drivs av Kammarkollegiet:

Förstudien Webbaserat kontorsstödlänk till annan webbplats

bosinus

Kommentarer inaktiverade.