Cwejman: Svenska myndigheter sprider känsliga uppgifter till utlandet

Cwejman: Svenska myndigheter sprider känsliga uppgifter till utlandet

Svenska myndigheter fortsätter att upphandla molntjänster där känslig data riskerar att hamna i fel händer. Även Göteborgs stad har ingått i avtal där känslig data om svenska medborgare kan han hamna på villovägar.

-/-

Microsoft har full rätt att dela med sig Göteborgs Stads data till någon av sina underleverantörer. Varav vissa är placerade i länder som Brasilien, Indien, Serbien, Israel och Egypten. Microsoft garanterar visserligen att datan endast får användas av underleverantörerna för att säkerställa att tjänsterna fungerar på rätt sätt. Men vilken garanti kan Microsoft ge Göteborgs Stad att underrättelsetjänster i nämnda länder inte tar del av datan utan att meddela Microsoft? Ingen alls.

-/-

Kruxet är detta: När offentliga myndigheter använder sig av tjänster från exempelvis Microsoft så läggs data, i vissa fall känslig och av intresse för främmande makt, ut på servrar utanför Sverige. Exakt vem som har tillgång till dessa servrar kan inte Göteborg Stad veta. Inte ens om Göteborgs Stad av Microsoft får en skriftlig försäkran om att datan inte ska lämnas ut till tredje part så kan Microsoft garantera att så inte har skett.

http://www.gp.se/ledare/cwejman-svenska-myndigheter-sprider-k%C3%A4nsliga-uppgifter-till-utlandet-1.10321735

bosinus

Kommentarer inaktiverade.