Archive september 2018

US, UK, and other governments asks tech companies to build backdoors into encrypted devices

The US, UK, and three other governments have called on tech companies to build backdoors into their encrypted products, so that law enforcement will always be able to obtain access. If companies don’t, the governments say they “may pursue technological, enforcement, legislative, or other measures” in order to get into locked devices and services.

Tech companies have (also) been wary to comply. Adding a backdoor into their products would inherently mean that their promise of data privacy is broken. It would also open them up to similar requests from other countries, which could use the backdoor access for spying in inappropriate circumstances.

https://www.theverge.com/2018/9/3/17815196/five-eyes-encryption-backdoors-us-uk-australia-nz-canada

Måste rusta cyberförsvaret! Vilket cyberförsvar?

Internet är ett skyttegravskrig idag. Sveriges infrastruktur, svenska företag och myndigheter attackeras kontinuerligt. Sverige har knappt något säkerhetsmedvetande och inget cyberförsvar heller. Det är fel att tro att Försvarsmakten sitter med kamouflagemålade apparater i ett bergrum och skyddar dig mot cyberbrottslingar. Det är du som är cyberförsvaret och det är du som är det främsta målet för attacker. Och det är dina gelikar som struntar i det.

http://www.teknikaliteter.se/2018/09/04/maste-rusta-cyberforsvaret-vilket-cyberforsvar/

Google Secretly Tracks What You Buy Offline Using Mastercard Data

Over a week after Google admitted the company tracks users’ location even after they disable location history, it has now been revealed that the tech giant has signed a secret deal with Mastercard that allows it to track what users buy offline.

Google has paid Mastercard millions of dollars in exchange to access this information.

Neither Google nor Mastercard has publicly announced the business partnership over allowing Google to measure retail spending, though the deal has now been disclosed by Bloomberg.

https://thehackernews.com/2018/09/google-mastercard-advertising.html

What Attorneys and Their Clients Need to Know About Windows 10 and Microsoft’s New Privacy Policies

August 1, 2015

In short, according to Zach Epstein of BGR.com, “Windows 10 is … spying on nearly everything you do.” According to Microsoft, its “consumer products, websites and services” collect information such as

  • your full name, email address, mailing address, and phone number
  • passwords and password hints
  • your age, gender, and occupation
  • the stocks you track
  • credit card numbers and security codes
  • “data about how you interact with [Microsoft’s] services,” such as “the features you use, the items you purchase, the web pages you visit, and the search terms you enter”
  • “data about your contacts and relationships” – but only if you use a Microsoft service “to manage contacts, or to communicate or interact with other people or organizations.” (I’m not sure there’s anyone using a Microsoft system who doesn’t use it to “communicate or interact.”)

It gets worse. Microsoft “collect[s] content of your files and communications” including “the content of your documents, photos, music or video…. It also includes the content of your communications sent or received using Microsoft services, such as the subject line and body of an email, text or other content of an instant message, audio and video recording of a video message, and audio recording and transcript of a voice message you receive or a text message you dictate.” Microsoft “systematically scan[s]” this content “in an automated manner…”

What Attorneys and Their Clients Need to Know About Windows 10 and Microsoft’s New Privacy Policies

Finland ska bli ”en mumindal” för persondata som motvikt till de stora IT-jättarna – My data-rörelsen växer

I dagens läge samlar företag och myndigheter in en hel del data om dig som konsument och medborgare, och använder sig sedan av den utan att du kan påverka situationen desto mer. En ny internationell organisation med hemort i Finland vill ändå ändra på det här.

My Data-rörelsen startade år 2014 efter en datautredning som gjordes vid Kommunikationsministeriet.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/02/finland-ska-bli-en-mumindal-for-persondata-som-motvikt-till-de-stora-it-jattarna

Krav på skriftlighet

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud. Du är endast betalningsskyldig för produkter om du har gjort en skriftlig bekräftelse. (exempelvis ett kryss i en kryssruta eller svar på mejl räcker!)

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Om samtalet på något sätt sker på ditt initiativ faller det utanför tillämpningsområdet.

https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/olika-kopsituationer/telefonforsaljning/krav-pa-skriftlighet/

What’s your trustworthiness according to Facebook? Find out!

Your reputation is 0 or 1

In an interview with the Washington Post, the product manager who is in charge of fighting misinformation at Facebook, said that one of the factors the company uses to determine if you’re spreading “fake news”, is a so-called “trustworthiness score”. (Users are assigned a score of 0 or 1.) In addition to this score, Facebook apparently also uses many other indicators to judge its users. For example, it takes into account if you abuse the option to flag messages.

What’s your trustworthiness according to Facebook? Find out!

Oksanen: Kraftig ökning av politiska botar i valrörelsen visar FOI-rapport

Nu finns det siffror på det som flera tidigare sagt sig märka av i valrörelsen. Antalet politiska botar som tycker till på Twitter har ”ökat markant de senaste veckorna” skriver FOI i rapporten ”Botar och det svenska valet”.

För de som inte vet vad Twitter är så kan det beskrivas som en mikroblogg där man kan skriva upp till 240 tecken. En bot är ett datorprogram som skickar vidare budskap automatiserat, de kan vara alltifrån väldigt enkla och uppenbara till mer sofistikerade som uppträder människolikt.

Botarna används för att påverka debatten. Det kan ske genom att förstärka budskap, men också för att förvirra, sprida falska nyheter och polarisera.
FOI-studien konstaterar att botarna länkar mer till högerextrema sajter än vad ”genuina” konton gör. Stödet för SD är också 40 procent högre från botarna.

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/ledare/oksanen-kraftig-okning-av-politiska-botar-i-valrorelsen-visar-foi-rapport

Handboken Personlig säkerhet (2018)

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan du värna om din personliga säkerhet. I handboken ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå.

Här behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat. Boken är primärt skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.

http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/personskydd/personlig-sakerhet.html