Krav på skriftlighet

Krav på skriftlighet

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud. Du är endast betalningsskyldig för produkter om du har gjort en skriftlig bekräftelse. (exempelvis ett kryss i en kryssruta eller svar på mejl räcker!)

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Om samtalet på något sätt sker på ditt initiativ faller det utanför tillämpningsområdet.

https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/olika-kopsituationer/telefonforsaljning/krav-pa-skriftlighet/

Team Security

Kommentarer inaktiverade.