Handboken Personlig säkerhet (2018)

Handboken Personlig säkerhet (2018)

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan du värna om din personliga säkerhet. I handboken ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå.

Här behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid ett eventuellt terrorattentat. Boken är primärt skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.

http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/personskydd/personlig-sakerhet.html

Team Security

Kommentarer inaktiverade.